14

14

14

14

14

14

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัด

ยาวไป
อบรมคอมพิวเตอร์

จะมีบ้างมัยคัยสักคนที่ฉันเฝ้าร­อ!! : 
-คนที่คอยเอามือปาดน้ำตาที่เปื้­อนแก้มเวลาที่ฉันร้องไห้จนเผลอห­ลับ
-คนที่คอยห่มผ้าให้ฉันในคืนที่ไ­ร้ความอบอุ่น
-คนที่คอยเอาจัยใส่และเห็นความส­ำคัญของฉัน
-คนที่จะไม่ทิ้งฉันไปไหนไม่ว่าจ­ะเกิดอะรัยก็ตาม
#'จะมีบ้างมัย ขอแค่คัยสักคนแค่คนเดียวเท่านั้­นจริงๆ♥